środa, 9 marca 2016

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Kiedy? Jakich błędów unikać? [TERMINY, PORADY]

Uczniowie podstawówek przystąpią do testu szóstoklasisty 2016 już 5 kwietnia. Jak się przygotować do egzaminu w szóstej klasie podstawówki? Właśnie na matematyce uczniowie tracą co roku najwięcej punktów. Jak więc sobie radzić z królową nauk podczas tegorocznego sprawdzianu? Zobacz jak nauczyciele omawiają najtrudniejsze pytania ze sprawdzianu szóstoklasisty 2015 z części matematycznej.

Pośpiech i zbytnia pewność siebie. Czasem brak umiejętności i wiedzy oraz stres. To z tych powodów szóstoklasiści popełniają błędy podczas rozwiązywania zadań matematycznych. A w zeszłym roku nieprawidłowych odpowiedzi padło sporo - średnio z części matematycznej uczniowie otrzymywali zaledwie 61 proc. A ponieważ najlepiej uczyć się na błędach, wspólnie je przeanalizujmy, by uniknąć niepowodzenia w tym roku. 

Po pierwsze: nie spiesz się 
- Piętą Achillesa ubiegłorocznego egzaminu niewątpliwie były działania na ułamkach dziesiętnych. Najwięcej zdających źle rozwiązało zadanie 15. Poprawnie wykonało je tylko 35 proc. uczniów - wskazuje Agnieszka Szulc, szefowa Zespołu Matematyków w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. - To bardzo ciekawe zadanie sprawdzało, czy uczeń rozumie ideę mnożenia i dzielenia. Nie trzeba się tu było wykazywać umiejętnością rachowania, bo wszystkie informacje podane były w treści zadania. Należało umieć przeprowadzić odpowiednie rozumowanie - zaznacza ekspert. Także na to zadanie zwraca uwagę Joanna Jakubowska. Terminy sprawdzianu szóstoklasisty dla młodzieży: 
- 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) 
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 

Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 

- 12 stycznia 2016 r. (wtorek) 
część 1. – język polski i matematyka – godz. 15:00 
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 17:45
 Nauczycielka matematyki oraz doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli tłumaczy, że ponieważ jest to zadanie zamknięte, stosunkowo łatwe, uczniowie rozwiązywali je pochopnie. - Brakowało im refleksji. Myślę, że gdyby ten sam przykład był zadaniem otwartym, szóstoklasiści by się na nim bardziej skupili i lepiej je rozwiązali. Ale trudne okazało się również najwyżej punktowane zadanie 27. Rozwiązało je poprawnie 48 proc. zdających. - Uczniom zdarzało się mylić objętość bryły z polem powierzchni - mówi Agnieszka Szulc. A z tym, jak wskazuje Joanna Jakubowska, miewają problem nawet uczniowie gimnazjum. - Aby dzieci zrozumiały różnicę między tymi dwoma pojęciami, dobrze jest im to pokazać na modelach. Niech praktycznie, namacalnie sprawdzą, czym się różni pole powierzchni od objętości - proponuje nauczycielka. 

Po drugie: sprawdź wynik 
Pedagodzy podpowiadają również, że w matematyce przydaje się umiejętność czytania ze zrozumieniem. - Jest konieczna choćby w zadaniu 22 czy 27 - wskazuje doradca metodyczny OKUN. - W tego typu przykładach błędów uczeń kilkakrotnie powinien przeczytać polecenie, a następnie opracować sobie strategię rozwiązywania. Gdy już rozwiąże zadania, musi spojrzeć na wynik krytycznym okiem. Czasem wyniki okazują się absurdalne. Nie trzeba liczyć, by się o tym przekonać. Z kolei szefowa Zespołu Matematyków w GWO zwraca szczególną uwagę na zadanie 19. - Uczeń musiał tu wymyślić sposób rozwiązania - na przykład zacząć od ustalenia, ile cukru wypada na jedno białko. Gimnazjalista zastosowałby proporcję. 

Ale szóstoklasiści proporcji nie znają, musieli znaleźć inny sposób. Trzeba się tu było wykazać rozumowaniem - zaznacza. Matematycy wskazują, że logicznego myślenia wymaga również zadanie 24, w którym do oceny prawdziwości drugiego zdania nie były potrzebne żadne wzory czy rachunki. Wystarczyła informacja z treści zadania, że obie bryły Ania zbudowała z tej samej liczby klocków. 

Po trzecie: myśl 
- Z omawianych przykładów płynie jeden główny wniosek: zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają przede wszystkim rozumienie matematyki i rozumowanie - podkreśla Anna Szulc. - Nawet w zakresie sprawności rachunkowej trzeba nie tylko dobrze liczyć, ale też rozumieć, co się liczy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz