niedziela, 1 maja 2016

Sprawdzian szóstoklasisty będzie powtórzony! Co się stało?

Sprawdzian szóstoklasisty, który odbył się 5 kwietnia, zostanie powtórzony w jednej ze szkół w Krakowie. Wszystko przez błąd nauczycieli, którzy wyprosili uczniów po 60 minutach pisania. Co prawda po 4 minutach pedagodzy zrozumieli, że popełnili błąd i ponownie rozdali uczniom sprawdziany, ale sześcioklasiści z krakowskiej szkoły ponownie napiszą sprawdzian szóstoklasisty 2 czerwca.
Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy tak poważny test w życiu uczniów. Nic więc dziwnego, że każdy z nich cieszył się, że ma go już za sobą. Jak się jednak okazuje, grupa sześcioklasistów będzie musiała powtórzyć test. Wszystko przez wpadkę nauczycieli, którzy po upływie 60 minut przerwali test, sądząc, że tyle właśnie trwa. Po kilku minutach pedagodzy zorientowali się, że popełnili błąd i ponownie zaprosili uczniów do pisania testów. To z kolei nie spodobało się części rodziców, dlatego też Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie nakazała powtórzyć napisanie sprawdzianu szóstoklasisty. -  Przystępujący do niego szóstoklasiści otrzymają wyniki razem z pozostałymi uczniami, którzy przystąpili do sprawdzianu w głównym terminie, i nie będą w żaden sposób poszkodowani - opisała sytuację Dorota Hrapkowicz z OKE w Krakowie. Wiadomo, że uczniowie napiszą sprawdzian szóstoklasisty 2 czerwca. Nauczycielki, które popełniły błąd, zostały pozbawione dodatków na pół roku.
W tym roku sprawdzian szóstoklasisty napisało prawie 348 tysięcy uczniów. Sprawdzian dzieli się na dwie części: humanistyczno-matematyczną oraz część z języka obcego. Na rozwiązanie zadań z języka polskiego i matematyki uczniowie mieli 80 minut. Sprawdzian z języka obcego potrwał 45 minut.

piątek, 15 kwietnia 2016

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016

I PO SPRAWDZIANIE...
         Dnia 5 kwietnia (wtorek) klasa szósta przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Uczniowie oraz nauczyciele dotarli do szkoły na umówioną godzinę 8:00. Sprawdzian odbył się w sali nr 19. Pierwsza część sprawdzianu (j. polski ;matematyka) odbyła się równo o godzinie 9:00. Po pierwszej części uczniowie udali się na przerwę, gdzie były podawane tosty robione przez mamę Michała Gawora i mamę Michała Swobody (DZIĘKUJEMY) . Na stole znalazły się również kanapki i różnorodne warzywa, pojawił się także słodkości. Druga część sprawdzianu, czyli j. angielski, który zaczął się o godzinie 11:45 - zakończył się 45 minut później.
Po sprawdzianie wszyscy się rozluźnili… Uczniowie byli na dworze wraz z nauczycielami i rodzicami poszczególnych uczniów. Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin ogłaszania wynikósprawdzianu to w 27 maja 2016 roku, tak, że musimy uzbroić się w cierpliwość, mając nadzieję, że poszło nam bardzo dobrze.

Teraz czekają nas matury i egzaminy gimnazjalne, które odbędą się 18 kwietnia i 4 maja.
Polecamy stronę gdzie znajdziesz matura 2016 odpowiedzi i egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi

czwartek, 7 kwietnia 2016

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Mamy arkusze i odpowiedzi

Za nami sprawdzian szóstoklastisty 2016 organizowany przez CKE. Język polski i matematyka - zadania między innymi z tych przedmiotów rozwiązywało blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce. Mamy już arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi do testu szóstoklasisty.

Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisał sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczął się o godz. 9:00. Trwał 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część trwała 120 minut.
W tej części sprawdzane były opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.
Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Sprawdzian szóstoklastisty 2016: arkusze i odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - pobierz arkusz. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić dzisiaj do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie – 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.
Odpowiedzi z języka polskiego i matematyki aktualizujemy na bieżąco.
1. B, ponieważ 2;
2. B;
3. P i F;
4. D;
5. D;
6. C;
7. (zadanie otwarte);
8. D;
9. F i P;
10. P i P;
11. A i D;
12. D;
13. wypracowanie
14. C;
15. F i P;
16. B;
17. D;
18. P i P;
19. B i D;
20. C;
21. B;
22. B i C;
23. D;
24. P i F;
25. Wysokość: 9 cm; bryła ma 450 cm sześciennych
26. W klasie Janka są 4 dziewczynki, nie mają rodzeństwa
27. Ala kupiła 800g rodzynek
Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków – 70 minut.
Najwięcej – ponad 330 tys. uczniów – wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego 207, a z hiszpańskiego 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.
Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.
Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.
W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc., z polskiego 73 proc., a z języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego – to 78 procent.

W części szkół podstawowych wtorek mógł być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą decydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. W szkołach podstawowych takim dodatkowy dniem wolnym bywa właśnie dzień sprawdzianu dla szóstoklasistów.

sobota, 26 marca 2016

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016 Przecieki – Arkusze, Testy, Odpowiedzi

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016 Przecieki

Do pobrania jest plik zawierający sprawdzian szóstoklasisty 2016 który odbędzie się 5 kwietnia tego roku. W pliku są wszystkie arkusze z opracowanymi odpowiedziami.

JEST TO PRZECIEK Z CKE

Z stron CKE zostały wykradzione arkusze, opracowaliśmy do nich odpowiedzi i udostępniamy je do pobrania. To 100% pewniaki.

Dla potwierdzenia pierwsza z arkusza.
Sprawdzian Szóstoklasisty 2016 Przecieki - Arkusze, Testy, Odpowiedzi
POBIERZ SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016 Przecieki – Arkusze, Testy, Odpowiedzi


środa, 9 marca 2016

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Kiedy? Jakich błędów unikać? [TERMINY, PORADY]

Uczniowie podstawówek przystąpią do testu szóstoklasisty 2016 już 5 kwietnia. Jak się przygotować do egzaminu w szóstej klasie podstawówki? Właśnie na matematyce uczniowie tracą co roku najwięcej punktów. Jak więc sobie radzić z królową nauk podczas tegorocznego sprawdzianu? Zobacz jak nauczyciele omawiają najtrudniejsze pytania ze sprawdzianu szóstoklasisty 2015 z części matematycznej.

Pośpiech i zbytnia pewność siebie. Czasem brak umiejętności i wiedzy oraz stres. To z tych powodów szóstoklasiści popełniają błędy podczas rozwiązywania zadań matematycznych. A w zeszłym roku nieprawidłowych odpowiedzi padło sporo - średnio z części matematycznej uczniowie otrzymywali zaledwie 61 proc. A ponieważ najlepiej uczyć się na błędach, wspólnie je przeanalizujmy, by uniknąć niepowodzenia w tym roku. 

Po pierwsze: nie spiesz się 
- Piętą Achillesa ubiegłorocznego egzaminu niewątpliwie były działania na ułamkach dziesiętnych. Najwięcej zdających źle rozwiązało zadanie 15. Poprawnie wykonało je tylko 35 proc. uczniów - wskazuje Agnieszka Szulc, szefowa Zespołu Matematyków w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. - To bardzo ciekawe zadanie sprawdzało, czy uczeń rozumie ideę mnożenia i dzielenia. Nie trzeba się tu było wykazywać umiejętnością rachowania, bo wszystkie informacje podane były w treści zadania. Należało umieć przeprowadzić odpowiednie rozumowanie - zaznacza ekspert. Także na to zadanie zwraca uwagę Joanna Jakubowska. Terminy sprawdzianu szóstoklasisty dla młodzieży: 
- 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) 
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 

Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 

- 12 stycznia 2016 r. (wtorek) 
część 1. – język polski i matematyka – godz. 15:00 
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 17:45
 Nauczycielka matematyki oraz doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli tłumaczy, że ponieważ jest to zadanie zamknięte, stosunkowo łatwe, uczniowie rozwiązywali je pochopnie. - Brakowało im refleksji. Myślę, że gdyby ten sam przykład był zadaniem otwartym, szóstoklasiści by się na nim bardziej skupili i lepiej je rozwiązali. Ale trudne okazało się również najwyżej punktowane zadanie 27. Rozwiązało je poprawnie 48 proc. zdających. - Uczniom zdarzało się mylić objętość bryły z polem powierzchni - mówi Agnieszka Szulc. A z tym, jak wskazuje Joanna Jakubowska, miewają problem nawet uczniowie gimnazjum. - Aby dzieci zrozumiały różnicę między tymi dwoma pojęciami, dobrze jest im to pokazać na modelach. Niech praktycznie, namacalnie sprawdzą, czym się różni pole powierzchni od objętości - proponuje nauczycielka. 

Po drugie: sprawdź wynik 
Pedagodzy podpowiadają również, że w matematyce przydaje się umiejętność czytania ze zrozumieniem. - Jest konieczna choćby w zadaniu 22 czy 27 - wskazuje doradca metodyczny OKUN. - W tego typu przykładach błędów uczeń kilkakrotnie powinien przeczytać polecenie, a następnie opracować sobie strategię rozwiązywania. Gdy już rozwiąże zadania, musi spojrzeć na wynik krytycznym okiem. Czasem wyniki okazują się absurdalne. Nie trzeba liczyć, by się o tym przekonać. Z kolei szefowa Zespołu Matematyków w GWO zwraca szczególną uwagę na zadanie 19. - Uczeń musiał tu wymyślić sposób rozwiązania - na przykład zacząć od ustalenia, ile cukru wypada na jedno białko. Gimnazjalista zastosowałby proporcję. 

Ale szóstoklasiści proporcji nie znają, musieli znaleźć inny sposób. Trzeba się tu było wykazać rozumowaniem - zaznacza. Matematycy wskazują, że logicznego myślenia wymaga również zadanie 24, w którym do oceny prawdziwości drugiego zdania nie były potrzebne żadne wzory czy rachunki. Wystarczyła informacja z treści zadania, że obie bryły Ania zbudowała z tej samej liczby klocków. 

Po trzecie: myśl 
- Z omawianych przykładów płynie jeden główny wniosek: zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają przede wszystkim rozumienie matematyki i rozumowanie - podkreśla Anna Szulc. - Nawet w zakresie sprawności rachunkowej trzeba nie tylko dobrze liczyć, ale też rozumieć, co się liczy. 

piątek, 27 marca 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Przecieki

Coraz mniej czasu do testów. Nie ma na co czekać pobierajcie testy.

Tak są to oficjalne arkusze z sprawdzianu w szóstej klasie, wykradzione ze stron CKE.
W pliku nie ma żadnych wirusów ani innych świństw na czego potwierdzenie jest SKAN
Plik zauplaudowany jest na zagranicznym, specjalnym hostingu dzięki czemu nie ma szans na namierzenie Was i stwierdzenie kto pobrał arkusze, a zabezpieczenie sprawia że mniej osób pobierze sprawdzian.

niedziela, 22 marca 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Testy Arkusze Odpowiedzi

Witam wszystkich którzy piszą w tym roku test szóstoklasisty.

Mam dla Was dobrą nowinę. Wykradliśmy testy ze stron CKE.

Żeby było jeszcze lepiej opracowaliśmy do zadań odpowiedzi.
Wszystko jest do pobrania w paczce.


Podgląd pierwszej strony:

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Co zawiera plik ?
1. Testy z języka polskiego, matematyki i wszystkich języków obcych.
2. Odpowiedzi

Arkusze są spakowane do pliku rar.
Wszystko jest wrzucone na specjalny hosting który nie usunie nam pliku.
Do tego by ograniczyć liczbę pobierających jest wprowadzone zabezpieczenie.
W razie pytań lub problemów proszę o kontakt w komentarzach.