piątek, 15 kwietnia 2016

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016

I PO SPRAWDZIANIE...
         Dnia 5 kwietnia (wtorek) klasa szósta przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Uczniowie oraz nauczyciele dotarli do szkoły na umówioną godzinę 8:00. Sprawdzian odbył się w sali nr 19. Pierwsza część sprawdzianu (j. polski ;matematyka) odbyła się równo o godzinie 9:00. Po pierwszej części uczniowie udali się na przerwę, gdzie były podawane tosty robione przez mamę Michała Gawora i mamę Michała Swobody (DZIĘKUJEMY) . Na stole znalazły się również kanapki i różnorodne warzywa, pojawił się także słodkości. Druga część sprawdzianu, czyli j. angielski, który zaczął się o godzinie 11:45 - zakończył się 45 minut później.
Po sprawdzianie wszyscy się rozluźnili… Uczniowie byli na dworze wraz z nauczycielami i rodzicami poszczególnych uczniów. Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin ogłaszania wynikósprawdzianu to w 27 maja 2016 roku, tak, że musimy uzbroić się w cierpliwość, mając nadzieję, że poszło nam bardzo dobrze.

Teraz czekają nas matury i egzaminy gimnazjalne, które odbędą się 18 kwietnia i 4 maja.
Polecamy stronę gdzie znajdziesz matura 2016 odpowiedzi i egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi

czwartek, 7 kwietnia 2016

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Mamy arkusze i odpowiedzi

Za nami sprawdzian szóstoklastisty 2016 organizowany przez CKE. Język polski i matematyka - zadania między innymi z tych przedmiotów rozwiązywało blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce. Mamy już arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi do testu szóstoklasisty.

Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisał sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczął się o godz. 9:00. Trwał 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część trwała 120 minut.
W tej części sprawdzane były opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.
Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Sprawdzian szóstoklastisty 2016: arkusze i odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - pobierz arkusz. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić dzisiaj do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie – 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.
Odpowiedzi z języka polskiego i matematyki aktualizujemy na bieżąco.
1. B, ponieważ 2;
2. B;
3. P i F;
4. D;
5. D;
6. C;
7. (zadanie otwarte);
8. D;
9. F i P;
10. P i P;
11. A i D;
12. D;
13. wypracowanie
14. C;
15. F i P;
16. B;
17. D;
18. P i P;
19. B i D;
20. C;
21. B;
22. B i C;
23. D;
24. P i F;
25. Wysokość: 9 cm; bryła ma 450 cm sześciennych
26. W klasie Janka są 4 dziewczynki, nie mają rodzeństwa
27. Ala kupiła 800g rodzynek
Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków – 70 minut.
Najwięcej – ponad 330 tys. uczniów – wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego 207, a z hiszpańskiego 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.
Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.
Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.
W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc., z polskiego 73 proc., a z języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego – to 78 procent.

W części szkół podstawowych wtorek mógł być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą decydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. W szkołach podstawowych takim dodatkowy dniem wolnym bywa właśnie dzień sprawdzianu dla szóstoklasistów.